Werkwijze

..van idee tot realisatie

Voordat er aan de bouw van een website begonnen wordt, is er een heel traject aan vooraf gegaan. Grofweg kan het traject in de volgende fases ingedeeld worden.

Fase 1 - Planning en verkenning

Eerst worden er plannen gemaakt. Wat is het idee precies? In deze fase komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is het doel van de website? Voor wie is de website bedoeld? Is er één specifieke doelgroep, of zijn er meer doelgroepen met elk hun eigen doelen?
  • Wat is het eindresultaat (de scope)? Wat zijn de eisen en wensen? En wat is het budget?
  • Wie zijn de betrokkenen? Wat zijn de rollen precies?
  • Wanneer moet de website worden opgeleverd?

Fase 2 - Ontwerpen

Op basis van de antwoorden op de vragen uit de vorige fase kan er gedacht worden in bepaalde richtingen voor oplossingen. Met behulp van schetsen worden eerste ideeën verkend. Dit is de fase van wireframing. (Zie de afbeelding bovenaan deze pagina voor een voorbeeld van een wireframe.) Deze wireframes kunnen uitgewerkt worden tot digitale prototypes.

Als de wireframes zijn goedgekeurd worden deze uitgewerkt tot de daadwerkelijke ontwerpen. Ook van deze ontwerpen kunnen prototypes gemaakt worden.

Fase 3 - Realisatie

Zijn de ontwerpen en de eventuele prototypes goedgekeurd, dan wordt de website daadwerkelijk gebouwd. In deze fase is alle functionaliteit duidelijk en zijn de oplossingen bepaald. Voor de realisatie van de website wordt gebruik gemaakt van WordPress.

Fase 4 - Test- en verbeterfase

Afhankelijk van de omvang van het project zijn er tijdens het bouwen momenten waarop de klant de website kan testen. Dit kan dus tijdens de realisatiefase gebeuren, maar in ieder geval altijd voorafgaand aan de lancering van de website. De klant geeft altijd eerst toestemming voordat de website live gaat.

Komen er na de lancering van de website nog fouten in de code boven water, dan worden deze tot 4 weken na lancering kostenloos opgelost. Na deze 4 weken is deze fase afgerond en kunnen verbeteringen opgelost worden in de onderhoudsfase.

Fase 5 - Onderhoud

Na de lancering van de website kan gekozen worden om het reguliere onderhoud (updates, backups) via Sbd design te laten verlopen. Sbd design heeft daar speciale onderhoudspakketten voor.

Daarnaast kan het voorkomen dat het toch wenselijk is om extra functionaliteit toe te voegen of andere wijzigingen aan de website aan te brengen. Deze dingen vallen buiten de onderhoudspakketten en daar zal opnieuw een offerte voor opgesteld worden.