Werkwijze

Sbddesign.nl | WordPress websites

Bij de ontwikkeling van websites worden de volgende 5 fasen doorlopen:

1. Voortraject
Opstellen van een wensenlijst. Bepalen van doelen. Bepalen van functionaliteit die de website moet hebben. Overleg wat de mogelijkheden zijn en maken van afspraken hierover. Overleg over designwensen. Opstellen van de offerte.

2. Projectfase
Nadat bepaald is welke functionaliteit voor de website nodig is, wordt het design van de homepage en één of meer vervolgpagina’s uitgewerkt. Na goedkeuring van de ontwerpen wordt de website opgezet in HTML5/CSS3, en gekoppeld aan het WordPress-CMS. De website wordt gevuld met teksten en images.

3. Oplevering
Als alles functioneert zoals gewenst, kan tot de live-gang overgegaan worden. Desgewenst wordt er CMS-instructie gegeven.

4, Acceptatiefase
Gedurende een periode van 4 weken na live-gang wordt de website zorgvuldig in de gaten gehouden en worden gerapporteerde fouten/bugs opgelost.

5. Onderhoudsfase
Na de acceptatiefase kun je ervoor kiezen om de website te laten onderhouden door Sbd design. Hieronder valt bijvoorbeeld het uitvoeren van updates van de software (belangrijk voor beveiliging), het maken van backups van de website, extra functionaliteit toevoegen, gewenste veranderingen van het ontwerp nadat het ontwerp eerder goedgekeurd was, etc.

Meer informatie of een prijsopgave?

Social media

   

© 2007-2019, Sbd design, Hilversum.   |  
Algemene voorwaarden   |  
Privacy Statement